Odborníci vo verejnom obstarávaní

Vitajte na stránkach našej spoločnosti. Sme mladá firma zložená zo skúsených odborníkov vo verejnom obstarávaní.

Poskytujeme komplexné služby vo verejnom obstarávaní, pokrývame všetky fázy verejného obstarávania od prípravy výzvy /oznámenia a súťažných podkladov, realizáciu súťažnej fázy, komunikácie s uchádzačmi/záujemcami až uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom.

Poskytujeme nasledovné služby:

Verejné obstarávanie na kľúč – súťažné podklady, celý proces verejného obstarávania od zverejnenia oznámení až do uzatvorenia zmluvy a odoslania výsledku na ÚVO, prípadne Publikačnému úradu EÚ.

Elektronická aukcia na kľúč – príprava a realizácia e-aukcie, s ktorou nebudete mať žiadnu starosť. Všetko pripravíme my.

Prieskum trhu

Poradenstvo pre verejný a súkromný sektor ( vypracovanie ponúk do súťaží pre uchádzačov, príp. kontrola ponúk v zmysle súťažných podkladov, písanie žiadostí o nápravu, sformulovanie námietky, …)

Zápis do zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie, ktorý nahrádza všetky dokumenty v §26 zákona o VO.

Pozrite si kategóriu Služby